Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[један]

[jedan]
[jedan]
+number container
2
[два]

[dva]
[dva]
+number container
3
[три]

[tri]
[tri]
+number container
4
[четири]

[četiri]
[četiri]
+number container
5
[пет]

[pet]
[pet]
+number container
6
[шест]

[šest]
[šest]
+number container
7
[седам]

[sedam]
[sedam]
+number container
8
[осам]

[osam]
[osam]
+number container
9
[девет]

[devet]
[devet]
+number container
10
[десет]

[deset]
[deset]
+