© Myszolow | Dreamstime.com

Aprèn vocabulari amb 50languages.com.
Aprèn des de la teva llengua materna.

Quins són els mètodes més efectius per memoritzar vocabulari?

Aprendre vocabulari pot ser un desafiament en l‘aprenentatge de qualsevol llengua. No obstant això, hi ha diverses tècniques que poden ajudar a memoritzar paraules de manera més efectiva. L‘ús de targetes de memòria, conegudes també com a flashcards, és un mètode popular. En una cara de la targeta, escribeix la paraula en la llengua que aprens, i en l‘altra, la seva traducció. Repetir en veu alta també és una tècnica útil. L‘acte de dir la paraula i escoltar la seva pronunciació pot ajudar a la seva retenció en la memòria. Un altre mètode eficaç és associar paraules amb imatges. Visualitzar una imatge que representa el significat de la paraula pot facilitar el record de la mateixa. La creació d‘històries o frases amb les paraules que voleu memoritzar també pot ser útil. Quan una paraula es posa en context, és més fàcil de recordar. Fer servir les paraules en la vida quotidiana també pot ser molt útil. Intenta incorporar les paraules noves en les teves converses diàries o escrits. No oblidem la importància de la revisió regular. Repassar les paraules cada dia, o almenys un parell de vegades a la setmana, pot ajudar a reforçar la seva retenció. Cada persona és diferent i, per tant, pot ser que alguns mètodes funcionin millor que altres. Prova diferents tècniques fins que trobis les que funcionen millor per a tu.