Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
nombroses vegades
Els pantalons s‘han rentat nombroses vegades.
mnohokrát
Kalhoty byly mnohokrát vyprány.
completament
El seu cap està quasi completament calb.
úplně
Jeho hlava je skoro úplně holá.
realment
Realment, no s‘hauria de fer tot al mateix temps.
vlastně
Vlastně by se nemělo dělat všechno najednou.