© Markovskiy | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
á - /a/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
bé - /b/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
cé - /ts/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
čé - /tʃ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dé - /d/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
é - /ɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ef - /f/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
gé - /ɡ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
há - /ɦ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
chá - /x/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jé - /j/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ká - /k/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
el - /l/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
em - /m/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
en - /n/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
eň - /ɲ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ó - /o/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pé - /p/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kvé - /kv/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
er - /r/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
es - /s/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
eš - /ʃ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
té - /t/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ťé - /c/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ú - /u/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
vé - /v/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
iks - /ks/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
zet - /z/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
žet - /ʒ/