Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
το ίχνος / αποτύπωμα
a pegada
η φυσαρμόνικα
a harmónica de boca
η νιφάδα χιονιού
o floco de neve