Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
η τηλεφωνική κλήση
het telefoontje
το φωτιστικό δρόμου
de straatlamp
το ασανσέρ / ο ανελκυστήρας
de lift