Μάθετε το αλφάβητο Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Μάθετε να διαβάζετε και να μιλάτε ξένα αλφάβητα στο διαδίκτυο. Περισσότερα από 40 αλφάβητα είναι διαθέσιμα.

Τα αλφάβητα είναι απαραίτητα για να μάθετε εάν θέλετε να διαβάζετε και να γράφετε στη γλώσσα που μαθαίνετε. Παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους ήχους των γραμμάτων στις γλώσσες και σας βοηθούν να ακούγεστε πιο φυσικό όταν μιλάτε. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε από πάνω από 40 αλφάβητα για να ξεκινήσετε να μαθαίνετε τώρα.

el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
a - [ɑ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
a nosinė - [ɑː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
bė - [b]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
cė - [ʦ]1
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
čė - [ʧ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
dė - [d]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
e - [ɛ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
e nosinė - [æː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
ė - [eː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
ef - [f]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
gė - [g]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
ha - [ɣ]1
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
i - [ɪ]3
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
i nosinė - [iː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
i ilgoji - [iː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
jot(as) - [j]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
ka - [k]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
el - [ɫ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
em - [m]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
en - [n]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
o - [oː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
pė - [p]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
er - [r]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
es - [s]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
eš - [ʃ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
tė - [t]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
u - [ʊ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
u nosinė - [uː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
u ilgoji - [uː]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
vė - [ʋ]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
zė - [z]
el - Alphabet Image el - Alphabet Image el - Alphabet Image
žė - [ʒ]