Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
σήμερα
Σήμερα, αυτό το μενού είναι διαθέσιμο στο εστιατόριο.
šiandien
Šiandien restorane galima užsisakyti šį meniu.
σχεδόν
Είναι σχεδόν μεσάνυχτα.
beveik
Jau beveik vidurnaktis.
δίπλα
Δίπλα ζει ένας συμπαθητικός άντρας.
šalia
Šalia gyvena malonus vyras.