Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κοντά
η λέαινα που είναι κοντά
artimas
artima liūtė
κάθετος
ένα κάθετο βράχο
vertikalus
vertikalus uola
κουφός
ένας κουφός άνδρας
kurtas
kurtas vyras