Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
hulgakesi
Siin on hulgakesi mesilasi.
massenweise
Hier gibt es massenweise Bienen.
osalise tööajaga
Ma saan töötada ainult osalise tööajaga.
halbtags
Ich kann nur halbtags arbeiten.
mõlemal pool
Mõlemal pool teed seisavad vanad puud.
beiderseits
Beiderseits des Weges stehen alte Bäume.