Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
ausalt
Ta tagastas rahakoti ausalt.
ብዛዕባት
ብዛዕባት እንተታ ኣንቀጸት።
kunagi
Inimene ei tohiks kunagi alla anda.
ፈጻሚ
ፈጻሚ መተሓልሊ ኣይንወክፍ።
mingil moel
Mingil moel ära tule lähemale!
በማእከል
ዝበለጠን ኣብቲ ደኣሪ ኣብቲ ኣይነብርን።