Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
salaja
Keegi üritab salaja andmeid varastada.
parulad
vighatsam parulad tsdilobs monatsemebis kureba.
mingil moel
Mingil moel ära tule lähemale!
saertod ara
ar moit’ano upro akhlos saertod!
esiteks
Esiteks, mul pole aega, teiseks, pole huvi.
p’irvelad
p’irvelad, minakia dro, meored, survili.