Mängud

Piltide arv : 2 Valikute arv : 3 Aeg sekundites : 6 Kuvatud keeled : Kuva mõlemad keeled

0

0

Jäta pildid meelde!
Mis on puudu?
kust
Kust tuleb piim?
where from
Where does the milk come from?
võimeline
Ta ei ole võimeline töötama.
capable
He is not capable of working.
osalise tööajaga
Ma saan töötada ainult osalise tööajaga.
part-time
I can only work part-time.