Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
opravit
Chtěl opravit kabel.
parandama
Ta tahtis kaablit parandada.
nalít
Nalije si šálek čaje.
endale valama
Ta valab endale tassi teed.
pokřtít
Dítě je pokřtěno v kostele.
ristima
Beebi ristitakse kirikus.