Sõnavara

Õppige määrsõnu – valgevene

уніз
Ён ляціць уніз у даліну.
uniz
Jon liacić uniz u dalinu.
alla
Ta lendab orgu alla.
амаль
Я амаль патрафіў!
amaĺ
JA amaĺ patrafiŭ!
peaaegu
Ma peaaegu tabasin!
заўтра
Ніхто не ведае, што будзе заўтра.
zaŭtra
Nichto nie viedaje, što budzie zaŭtra.
homme
Keegi ei tea, mis saab homme.
ноччу
Месяц свеціць ноччу.
nočču
Miesiac sviecić nočču.
öösel
Kuu paistab öösel.
заўсёды
Тут заўсёды было возера.
zaŭsiody
Tut zaŭsiody bylo voziera.
alati
Siin on alati olnud järv.
толькі
На лавцы сядзіць толькі адзін чалавек.
toĺki
Na lavcy siadzić toĺki adzin čalaviek.
ainult
Pingil istub ainult üks mees.
амаль
Цяпер амаль паўноч.
amaĺ
Ciapier amaĺ paŭnoč.
peaaegu
On peaaegu kesköö.
ніколі
Нельга ніколі пакідаць.
nikoli
Nieĺha nikoli pakidać.
kunagi
Inimene ei tohiks kunagi alla anda.
там
Мэта там.
tam
Meta tam.
seal
Eesmärk on seal.
у
Яны скакаюць у ваду.
u
Jany skakajuć u vadu.
sisse
Nad hüppavad vette sisse.
доўга
Мне давядзелася доўга чакаць у прыёмнай.
doŭha
Mnie daviadzielasia doŭha čakać u pryjomnaj.
kaua
Ma pidin ooteruumis kaua ootama.
але
Дом маленькі, але романтычны.
alie
Dom malieńki, alie romantyčny.
aga
Maja on väike, aga romantiline.