بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫باستان شناسی
‫باستان شناسی
 
‫کلم قرمز
‫کلم قرمز
 
‫قارّه
‫قارّه
 
‫بحران
‫بحران
 
el espectador
el espectador
 
el cartón
el cartón
 
‫حلقه
‫حلقه
 
‫فشار
‫فشار
 
la col lombarda
la col lombarda
 
‫میدان
‫میدان
 
la presión
la presión
 
‫تماشاگر
‫تماشاگر
 
la crisis
la crisis
 
‫مقوا
‫مقوا
 
la arqueología
la arqueología
 
el continente
el continente
 
la rotonda
la rotonda
 
el lazo
el lazo
 
50l-card-blank
‫باستان شناسی ‫باستان شناسی
50l-card-blank
‫کلم قرمز ‫کلم قرمز
50l-card-blank
‫قارّه ‫قارّه
50l-card-blank
‫بحران ‫بحران
50l-card-blank
el espectador el espectador
50l-card-blank
el cartón el cartón
50l-card-blank
‫حلقه ‫حلقه
50l-card-blank
‫فشار ‫فشار
50l-card-blank
la col lombarda la col lombarda
50l-card-blank
‫میدان ‫میدان
50l-card-blank
la presión la presión
50l-card-blank
‫تماشاگر ‫تماشاگر
50l-card-blank
la crisis la crisis
50l-card-blank
‫مقوا ‫مقوا
50l-card-blank
la arqueología la arqueología
50l-card-blank
el continente el continente
50l-card-blank
la rotonda la rotonda
50l-card-blank
el lazo el lazo