بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
گم‌شده
هواپیمای گم‌شده
perdido
un avión perdido
بی‌پایان
دوردستی بی‌پایان
infinito
el infinito horizonte
غایب
افکار غایب
ausente
pensamientos ausentes