تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Thu Apr 18, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
yo y   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
uno, dos,   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
La vajilla sucia.   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
Me gustaría ir aeropuerto.   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
¿Te gusta la carne de ,   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
¿Dónde está parada del autobús?   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
¿Dónde está castillo?   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
Lleva crema contigo .   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
necesito un taladro y un destornillador.   See hint