بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

győzelem
győzelem
 
‫بادمجان
‫بادمجان
 
opera
opera
 
‫شال گردن
‫شال گردن
 
sál
sál
 
‫زنگ
‫زنگ
 
burgonyapüré
burgonyapüré
 
‫برکت
‫برکت
 
‫پوره سیب زمینی
‫پوره سیب زمینی
 
‫پیروزی
‫پیروزی
 
tolókocsi
tolókocsi
 
padlizsán
padlizsán
 
‫بازی شطرنج
‫بازی شطرنج
 
áldás
áldás
 
sakk játék
sakk játék
 
‫اپرا
‫اپرا
 
csengő
csengő
 
‫صندلی چرخدار
‫صندلی چرخدار
 
50l-card-blank
győzelem győzelem
50l-card-blank
‫بادمجان ‫بادمجان
50l-card-blank
opera opera
50l-card-blank
‫شال گردن ‫شال گردن
50l-card-blank
sál sál
50l-card-blank
‫زنگ ‫زنگ
50l-card-blank
burgonyapüré burgonyapüré
50l-card-blank
‫برکت ‫برکت
50l-card-blank
‫پوره سیب زمینی ‫پوره سیب زمینی
50l-card-blank
‫پیروزی ‫پیروزی
50l-card-blank
tolókocsi tolókocsi
50l-card-blank
padlizsán padlizsán
50l-card-blank
‫بازی شطرنج ‫بازی شطرنج
50l-card-blank
áldás áldás
50l-card-blank
sakk játék sakk játék
50l-card-blank
‫اپرا ‫اپرا
50l-card-blank
csengő csengő
50l-card-blank
‫صندلی چرخدار ‫صندلی چرخدار