بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫طلوع آفتاب
‫طلوع آفتاب
 
несреќа
несреќа
 
‫کلاه خود
‫کلاه خود
 
‫جای نُت
‫جای نُت
 
‫خانم
‫خانم
 
десерт
десерт
 
вез
вез
 
‫گلدوزی
‫گلدوزی
 
‫تصادف
‫تصادف
 
‫رد پا
‫رد پا
 
изгрејсонце
изгрејсонце
 
‫دسر
‫دسر
 
‫شال گردن
‫شال گردن
 
држач за ноти
држач за ноти
 
дама
дама
 
шал
шал
 
шлем
шлем
 
стапало
стапало
 
50l-card-blank
‫طلوع آفتاب ‫طلوع آفتاب
50l-card-blank
несреќа несреќа
50l-card-blank
‫کلاه خود ‫کلاه خود
50l-card-blank
‫جای نُت ‫جای نُت
50l-card-blank
‫خانم ‫خانم
50l-card-blank
десерт десерт
50l-card-blank
вез вез
50l-card-blank
‫گلدوزی ‫گلدوزی
50l-card-blank
‫تصادف ‫تصادف
50l-card-blank
‫رد پا ‫رد پا
50l-card-blank
изгрејсонце изгрејсонце
50l-card-blank
‫دسر ‫دسر
50l-card-blank
‫شال گردن ‫شال گردن
50l-card-blank
држач за ноти држач за ноти
50l-card-blank
дама дама
50l-card-blank
шал шал
50l-card-blank
шлем шлем
50l-card-blank
стапало стапало