© Ljupco | Dreamstime.com

واژگان را با 50languages.com بیاموزید.
با استفاده از زبان مادری خود بیاموزید!بهترین راه برای یادگیری لغات جدید چیست؟

یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری واژگان جدید، خواندن است. کتاب‌ها، مجلات، وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها منابع خوبی برای یادگیری واژگان جدید هستند. کارت‌های یادداشت نیز می‌توانند بسیار مفید باشند. روی هر کارت، یک واژه جدید بنویسید و معنی یا ترجمه آن را نیز در کنار آن قرار دهید. سعی کنید واژگان جدید را در زندگی روزمره خود به کار ببرید. این کار به شما کمک می‌کند تا واژه‌ها را بهتر به یاد بیاورید. اپلیکیشن‌های یادگیری زبان را استفاده کنید. این برنامه‌ها تمرینات متنوعی را ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا واژگان خود را افزایش دهید. تمرین کردن برای گفتار نیز مفید است. اگر یک واژه را چندین بار تکرار کنید، شما آن را بهتر به یاد خواهید آورد. سعی کنید واژه‌های جدید را در جملات استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با موقعیت‌های مختلف استفاده از آن واژه آشنا شوید. تمرین نوشتار نیز برای یادگیری واژگان جدید مفید است. هر چه بیشتر یک واژه را بنویسید، آن را بیشتر به یاد خواهید آورد. آخرین نکته این است که شما نباید از یادگیری ناامید شوید. هر چه بیشتر تمرین کنید، بیشتر یاد خواهید گرفت.