بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

de parkeermeter
de parkeermeter
 
de kanotocht
de kanotocht
 
het moeras
het moeras
 
de huur
de huur
 
‫پروانه کشتی
‫پروانه کشتی
 
‫پنبه
‫پنبه
 
het propeller
het propeller
 
‫باتلاق
‫باتلاق
 
‫شکوفه
‫شکوفه
 
‫صفحه وب
‫صفحه وب
 
de webpagina
de webpagina
 
‫سفر قایق رانی
‫سفر قایق رانی
 
de bloesem
de bloesem
 
de discussie
de discussie
 
‫اجاره
‫اجاره
 
‫پارکومتر
‫پارکومتر
 
‫گفتگو
‫گفتگو
 
de katoen
de katoen
 
50l-card-blank
de parkeermeter de parkeermeter
50l-card-blank
de kanotocht de kanotocht
50l-card-blank
het moeras het moeras
50l-card-blank
de huur de huur
50l-card-blank
‫پروانه کشتی ‫پروانه کشتی
50l-card-blank
‫پنبه ‫پنبه
50l-card-blank
het propeller het propeller
50l-card-blank
‫باتلاق ‫باتلاق
50l-card-blank
‫شکوفه ‫شکوفه
50l-card-blank
‫صفحه وب ‫صفحه وب
50l-card-blank
de webpagina de webpagina
50l-card-blank
‫سفر قایق رانی ‫سفر قایق رانی
50l-card-blank
de bloesem de bloesem
50l-card-blank
de discussie de discussie
50l-card-blank
‫اجاره ‫اجاره
50l-card-blank
‫پارکومتر ‫پارکومتر
50l-card-blank
‫گفتگو ‫گفتگو
50l-card-blank
de katoen de katoen