بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ei kleskorg
ei kleskorg
 
‫دارت
‫دارت
 
ein matrett
ein matrett
 
‫پنکه
‫پنکه
 
eit dartspel
eit dartspel
 
‫نوشته
‫نوشته
 
ein vasskjele
ein vasskjele
 
‫آویز
‫آویز
 
ein kleshengar
ein kleshengar
 
‫قرقره
‫قرقره
 
eit treningsapparat
eit treningsapparat
 
‫وعده غذایی
‫وعده غذایی
 
‫کتری
‫کتری
 
eit notat
eit notat
 
‫وسیله ورزشی
‫وسیله ورزشی
 
ein spole
ein spole
 
ei vifte
ei vifte
 
‫سبد لباس
‫سبد لباس
 
50l-card-blank
ei kleskorg ei kleskorg
50l-card-blank
‫دارت ‫دارت
50l-card-blank
ein matrett ein matrett
50l-card-blank
‫پنکه ‫پنکه
50l-card-blank
eit dartspel eit dartspel
50l-card-blank
‫نوشته ‫نوشته
50l-card-blank
ein vasskjele ein vasskjele
50l-card-blank
‫آویز ‫آویز
50l-card-blank
ein kleshengar ein kleshengar
50l-card-blank
‫قرقره ‫قرقره
50l-card-blank
eit treningsapparat eit treningsapparat
50l-card-blank
‫وعده غذایی ‫وعده غذایی
50l-card-blank
‫کتری ‫کتری
50l-card-blank
eit notat eit notat
50l-card-blank
‫وسیله ورزشی ‫وسیله ورزشی
50l-card-blank
ein spole ein spole
50l-card-blank
ei vifte ei vifte
50l-card-blank
‫سبد لباس ‫سبد لباس