تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
eg du   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
ein, , tre   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
likar kakao og eplejus.   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
Opvasken skiten.   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
Eg vil flyplassen.   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
Likar svin?   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
Kvar busshaldeplassen?   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
Kvar slottet?   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
Ta med solkrem.   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
treng ein bor og ein skrutrekkar.   See hint