بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
رسیده
کدوهای رسیده
moden
modne gresskar
درست
فکر درست
riktig
ein riktig tanke
کچل
درخت کچل
skalla
det skalla treet