بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

pieszy
pieszy
 
nadzieja
nadzieja
 
‫شومینه
‫شومینه
 
‫قایق
‫قایق
 
‫بوسه
‫بوسه
 
‫سرعت سنج
‫سرعت سنج
 
‫آوکادو
‫آوکادو
 
‫آناناس
‫آناناس
 
ananas
ananas
 
‫چسب
‫چسب
 
kominek
kominek
 
awokado
awokado
 
klej
klej
 
pocałunek
pocałunek
 
‫امید
‫امید
 
‫عابر پیاده
‫عابر پیاده
 
katamaran
katamaran
 
prędkościomierz
prędkościomierz
 
50l-card-blank
pieszy pieszy
50l-card-blank
nadzieja nadzieja
50l-card-blank
‫شومینه ‫شومینه
50l-card-blank
‫قایق ‫قایق
50l-card-blank
‫بوسه ‫بوسه
50l-card-blank
‫سرعت سنج ‫سرعت سنج
50l-card-blank
‫آوکادو ‫آوکادو
50l-card-blank
‫آناناس ‫آناناس
50l-card-blank
ananas ananas
50l-card-blank
‫چسب ‫چسب
50l-card-blank
kominek kominek
50l-card-blank
awokado awokado
50l-card-blank
klej klej
50l-card-blank
pocałunek pocałunek
50l-card-blank
‫امید ‫امید
50l-card-blank
‫عابر پیاده ‫عابر پیاده
50l-card-blank
katamaran katamaran
50l-card-blank
prędkościomierz prędkościomierz