بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

odbicie
odbicie
 
owca
owca
 
‫پله
‫پله
 
ponton
ponton
 
krótkofalówka
krótkofalówka
 
optymizm
optymizm
 
astronauta
astronauta
 
‫فضانورد
‫فضانورد
 
schody
schody
 
synagoga
synagoga
 
pasażer
pasażer
 
‫گوسفند
‫گوسفند
 
‫قایق بادی
‫قایق بادی
 
‫واکی تاکی
‫واکی تاکی
 
‫بازتاب
‫بازتاب
 
‫کنیسه
‫کنیسه
 
‫مسافر
‫مسافر
 
‫خوش بینی
‫خوش بینی
 
50l-card-blank
odbicie odbicie
50l-card-blank
owca owca
50l-card-blank
‫پله ‫پله
50l-card-blank
ponton ponton
50l-card-blank
krótkofalówka krótkofalówka
50l-card-blank
optymizm optymizm
50l-card-blank
astronauta astronauta
50l-card-blank
‫فضانورد ‫فضانورد
50l-card-blank
schody schody
50l-card-blank
synagoga synagoga
50l-card-blank
pasażer pasażer
50l-card-blank
‫گوسفند ‫گوسفند
50l-card-blank
‫قایق بادی ‫قایق بادی
50l-card-blank
‫واکی تاکی ‫واکی تاکی
50l-card-blank
‫بازتاب ‫بازتاب
50l-card-blank
‫کنیسه ‫کنیسه
50l-card-blank
‫مسافر ‫مسافر
50l-card-blank
‫خوش بینی ‫خوش بینی