بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
باز
بومرانگ به من باز می‌گردد.
z powrotem
Bumerang wraca do mnie.
ولی
هتل خوب است، ولی خیلی گران.
jednak
Hotel jest dobry, jednak za drogi.
اخیراً
او اخیراً یک شغل در روزنامه پیدا کرده است.
niedawno
Niedawno znalazła pracę w gazecie.