بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

o vaso de flores
o vaso de flores
 
‫بورس
‫بورس
 
‫بازی شطرنج
‫بازی شطرنج
 
‫مارموت
‫مارموت
 
‫قلب
‫قلب
 
o frisbee
o frisbee
 
‫فریزبی
‫فریزبی
 
o coração
o coração
 
a bolsa de valores
a bolsa de valores
 
‫خستگی
‫خستگی
 
‫قطب نما
‫قطب نما
 
‫شمع دان
‫شمع دان
 
o jogo de xadrez
o jogo de xadrez
 
a bússola
a bússola
 
o castiçal
o castiçal
 
a marmota
a marmota
 
‫گلدان
‫گلدان
 
a fadiga
a fadiga
 
50l-card-blank
o vaso de flores o vaso de flores
50l-card-blank
‫بورس ‫بورس
50l-card-blank
‫بازی شطرنج ‫بازی شطرنج
50l-card-blank
‫مارموت ‫مارموت
50l-card-blank
‫قلب ‫قلب
50l-card-blank
o frisbee o frisbee
50l-card-blank
‫فریزبی ‫فریزبی
50l-card-blank
o coração o coração
50l-card-blank
a bolsa de valores a bolsa de valores
50l-card-blank
‫خستگی ‫خستگی
50l-card-blank
‫قطب نما ‫قطب نما
50l-card-blank
‫شمع دان ‫شمع دان
50l-card-blank
o jogo de xadrez o jogo de xadrez
50l-card-blank
a bússola a bússola
50l-card-blank
o castiçal o castiçal
50l-card-blank
a marmota a marmota
50l-card-blank
‫گلدان ‫گلدان
50l-card-blank
a fadiga a fadiga