بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

клупа
клупа
 
окука
окука
 
статив
статив
 
‫هندوانه
‫هندوانه
 
‫منحنی
‫منحنی
 
‫خامه
‫خامه
 
златна рибица
златна рибица
 
‫ماهی قرمز
‫ماهی قرمز
 
‫یخبندان
‫یخبندان
 
дизање у ваздух
дизање у ваздух
 
шлаг
шлаг
 
‫سه پایه
‫سه پایه
 
лубеница
лубеница
 
дрвени сандук
дрвени сандук
 
‫انفجار
‫انفجار
 
‫بانک
‫بانک
 
‫جعبه چوبی
‫جعبه چوبی
 
поледица
поледица
 
50l-card-blank
клупа клупа
50l-card-blank
окука окука
50l-card-blank
статив статив
50l-card-blank
‫هندوانه ‫هندوانه
50l-card-blank
‫منحنی ‫منحنی
50l-card-blank
‫خامه ‫خامه
50l-card-blank
златна рибица златна рибица
50l-card-blank
‫ماهی قرمز ‫ماهی قرمز
50l-card-blank
‫یخبندان ‫یخبندان
50l-card-blank
дизање у ваздух дизање у ваздух
50l-card-blank
шлаг шлаг
50l-card-blank
‫سه پایه ‫سه پایه
50l-card-blank
лубеница лубеница
50l-card-blank
дрвени сандук дрвени сандук
50l-card-blank
‫انفجار ‫انفجار
50l-card-blank
‫بانک ‫بانک
50l-card-blank
‫جعبه چوبی ‫جعبه چوبی
50l-card-blank
поледица поледица