بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
معمولاً
او معمولاً پس از غذا سیگار می‌کشد.
обично
Она обично пуши после јела.
گهگاهی
خرس گهگاهی سیر می‌شود.
с времена на време
Медвед се с времена на време наједе.
در گذشته
در گذشته، شیر را از کشاورز می‌آوردیم.
некада
Некада смо млеко добијали од фармера.