بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

beaver
beaver
 
‫سگ آبی
‫سگ آبی
 
‫قارچ
‫قارچ
 
posporo
posporo
 
‫لک لک
‫لک لک
 
‫الاکلنگ
‫الاکلنگ
 
kabute
kabute
 
‫شهر بزرگ
‫شهر بزرگ
 
‫پرواز
‫پرواز
 
malaking siyudad
malaking siyudad
 
‫نور عقب
‫نور عقب
 
‫چوب کبریت
‫چوب کبریت
 
‫جعبه ابزار
‫جعبه ابزار
 
kahon ng kasangkapan
kahon ng kasangkapan
 
Lawin-lawinan
Lawin-lawinan
 
paglipad
paglipad
 
tagak
tagak
 
ilaw sa likuran
ilaw sa likuran
 
50l-card-blank
beaver beaver
50l-card-blank
‫سگ آبی ‫سگ آبی
50l-card-blank
‫قارچ ‫قارچ
50l-card-blank
posporo posporo
50l-card-blank
‫لک لک ‫لک لک
50l-card-blank
‫الاکلنگ ‫الاکلنگ
50l-card-blank
kabute kabute
50l-card-blank
‫شهر بزرگ ‫شهر بزرگ
50l-card-blank
‫پرواز ‫پرواز
50l-card-blank
malaking siyudad malaking siyudad
50l-card-blank
‫نور عقب ‫نور عقب
50l-card-blank
‫چوب کبریت ‫چوب کبریت
50l-card-blank
‫جعبه ابزار ‫جعبه ابزار
50l-card-blank
kahon ng kasangkapan kahon ng kasangkapan
50l-card-blank
Lawin-lawinan Lawin-lawinan
50l-card-blank
paglipad paglipad
50l-card-blank
tagak tagak
50l-card-blank
ilaw sa likuran ilaw sa likuran