بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فردی
کبریت فردی
indi-bidwal
ang posporong indi-bidwal
عظیم
دایناسور عظیم
riesig
ang napakalaking dinosaur
لاتین
مکان یادبود لاتین
Latino
ang monumentong Latino