بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
طول عمر
طول عمر همیشه ماشین‌ها بیشتر شدند.
habambuhay
Habambuhay, laging dumarami ang mga kotse.
خیلی
کودک خیلی گرسنه است.
napaka
Napaka gutom ng bata.
نیمه وقت
من فقط می‌توانم نیمه وقت کار کنم.
part-time
Part-time lang ako pwedeng magtrabaho.