بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

年龄
年龄
 
story
story
 
toilet paper
toilet paper
 
故事
故事
 
life jacket
life jacket
 
卫生纸
卫生纸
 
家兔
家兔
 
救生衣
救生衣
 
grammar
grammar
 
age
age
 
thread
thread
 
comb
comb
 
梳子
梳子
 
pope
pope
 
螺纹
螺纹
 
rabbit
rabbit
 
教皇
教皇
 
语法
语法
 
50l-card-blank
年龄 年龄
50l-card-blank
story story
50l-card-blank
toilet paper toilet paper
50l-card-blank
故事 故事
50l-card-blank
life jacket life jacket
50l-card-blank
卫生纸 卫生纸
50l-card-blank
家兔 家兔
50l-card-blank
救生衣 救生衣
50l-card-blank
grammar grammar
50l-card-blank
age age
50l-card-blank
thread thread
50l-card-blank
comb comb
50l-card-blank
梳子 梳子
50l-card-blank
pope pope
50l-card-blank
螺纹 螺纹
50l-card-blank
rabbit rabbit
50l-card-blank
教皇 教皇
50l-card-blank
语法 语法