بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫زانو
‫زانو
 
机场
机场
 
太阳能技术
太阳能技术
 
膝盖
膝盖
 
滑翔机
滑翔机
 
双向行车
双向行车
 
铁砧
铁砧
 
‫سندان
‫سندان
 
‫سرعت
‫سرعت
 
购物袋
购物袋
 
‫هواپیمای بی موتور
‫هواپیمای بی موتور
 
速度
速度
 
‫کیسه خرید
‫کیسه خرید
 
‫فرودگاه
‫فرودگاه
 
雪人
雪人
 
‫آدم برفی
‫آدم برفی
 
‫ترافیک مقابل
‫ترافیک مقابل
 
‫فناوری خورشیدی
‫فناوری خورشیدی
 
50l-card-blank
‫زانو ‫زانو
50l-card-blank
机场 机场
50l-card-blank
太阳能技术 太阳能技术
50l-card-blank
膝盖 膝盖
50l-card-blank
滑翔机 滑翔机
50l-card-blank
双向行车 双向行车
50l-card-blank
铁砧 铁砧
50l-card-blank
‫سندان ‫سندان
50l-card-blank
‫سرعت ‫سرعت
50l-card-blank
购物袋 购物袋
50l-card-blank
‫هواپیمای بی موتور ‫هواپیمای بی موتور
50l-card-blank
速度 速度
50l-card-blank
‫کیسه خرید ‫کیسه خرید
50l-card-blank
‫فرودگاه ‫فرودگاه
50l-card-blank
雪人 雪人
50l-card-blank
‫آدم برفی ‫آدم برفی
50l-card-blank
‫ترافیک مقابل ‫ترافیک مقابل
50l-card-blank
‫فناوری خورشیدی ‫فناوری خورشیدی