بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
عمل کردن
در این شهر زیادی کازینو عمل می‌کند.
经营
这个城镇经营了很多赌场。
مبارزه کردن
این دو مرد با یکدیگر دارند می‌جنگند.
拳击
两个男人正在相互拳击。
شکل دادن
هنرمند به یک ظرف شکل می‌دهد.
塑形
艺术家塑造一个容器。