بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
شب
ماه در شب می‌تابد.
夜晚
夜晚月亮照亮。
در صورت لزوم
در صورت برف، شما باید اگر لازم بود زنجیر برف بزنید.
如有必要
下雪时,如有必要需要安装雪链。
اینجا بالا
بیا اینجا بالا نزد من!
上面
快到上面来找我!