0

0

-
-புயல் எழுச்சி
puyal eḻucci
-
-மூன்று சக்கர வண்டி
mūṉṟu cakkara vaṇṭi
-
-வாய்க்கட்டு
vāykkaṭṭu
-
-tricikl
-
-ரப்பர் பேண்ட்
rappar pēṇṭ
-
-paukova mreža
-
-சிலந்தி வலை
cilanti valai
-
-gumica
-
-punjač
-
-மின்னூட்டி
miṉṉūṭṭi
-
-brnjica
-
-olujni talasi
-
-pečena svinjetina
-
-lanac bicikla
-
-பனிச்சறுக்கு வண்டி
paṉiccaṟukku vaṇṭi
-
-சைக்கிள் சங்கிலி
caikkiḷ caṅkili
-
-sanke
-
-வறு பன்றி இறைச்சி
vaṟu paṉṟi iṟaicci
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec