0

0

-
-Platoja e muzikës
-
-Libër ngjyrosjeje
-
-Histori e lashtë
-
-Shpella
-
-fair
-
-cave
-
-Krokusi
-
-crocus
-
-ancient history
-
-Skeleri
-
-confidence
-
-Vetbesimi
-
-scaffold
-
-coloring book
-
-air pump
-
-Pompë ajri
-
-music stand
-
-Panairi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec