0

0

-
-பொருள் வைப்பறை
poruḷ vaippaṟai
-
-la vestejo
-
-la krono
-
-குழந்தை பராமரிப்பாளர்
kuḻantai parāmarippāḷar
-
-வெப்பக்காப்புக் குடுவை
veppakkāppuk kuṭuvai
-
-அறிவு
aṟivu
-
-la varmbotelo
-
-சதுப்பு நிலம்
catuppu nilam
-
-கொடி
koṭi
-
-la inteligenteco
-
-la laboro
-
-உயரம்
uyaram
-
-கிரீடம்
kirīṭam
-
-வேலை
vēlai
-
-la vartistino
-
-la alteco
-
-la flago
-
-la marĉo
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/19/2019
0
0:00 sec