0

0

-
-లోహము
lōhamu
-
-ఇత్తడి
ittaḍi
-
-రాయి
rāyi
-
-messinki
-
-kivi
-
-ఉప్పు
uppu
-
-కొయ్య
koyya
-
-keraamiikka
-
-వెండి
veṇḍi
-
-సిమెంటు
simeṇṭu
-
-hopea
-
-sementti
-
-బాగు చేసిన తోలు
bāgu cēsina tōlu
-
-పింగాణీ
piṅgāṇī
-
-nahka
-
-metalli
-
-suola
-
-puu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec