0

0

-
-фотографски леќи
fotografski leḱi
-
-ống kính chụp xa
-
-ong nghệ
-
-trang trại
-
-затемнување
zatemnuvanje
-
-cây đào
-
-праска
praska
-
-cây Giáng sinh
-
-фотелја
fotelJa
-
-кадрица
kadrica
-
-hôp đêm
-
-ghế bành
-
-бумбар
bumbar
-
-фарма
farma
-
-новогодишна елка
novogodišna elka
-
-nhật thực/nguyệt thực
-
-tóc xoăn
-
-ноќен клуб
noḱen klub
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/19/2020
0
0:00 sec