© Hugoht | Dreamstime.com

Әліпбиді үйрен Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Шетел әліпбиін онлайн үйреніңіз. 40-тан астам әліпби бар.

Егер сіз үйреніп жатқан тілде оқығыңыз және жазғыңыз келсе, әліпбиді үйрену өте маңызды. Олар тілдердегі әріптердің дыбыстары туралы пайдалы ақпарат береді және сөйлеген кезде табиғирақ дыбыстауға көмектеседі. Төмен жылжып, қазір үйренуді бастау үшін 40-тан астам әліпбидің ішінен таңдаңыз.

kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
' - Aleph
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
b/v - Beth
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
g - Gimel
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
d - Daleth
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
h - He
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
v - Waw
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
z - Zajin
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ẖ - Chet
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
t - Tet
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
y - Jod
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
k/kh - Kaph
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
l - Lamed
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
m - Mem
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
n - Nun
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
s - Samech
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
' - Ajin
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
p/f - Pe
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ts - Tzade
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
k - Qoph
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
r - Resch
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
t - Taw