© Cornholio4ya | Dreamstime.com

Әліпбиді үйрен Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Шетел әліпбиін онлайн үйреніңіз. 40-тан астам әліпби бар.

Егер сіз үйреніп жатқан тілде оқығыңыз және жазғыңыз келсе, әліпбиді үйрену өте маңызды. Олар тілдердегі әріптердің дыбыстары туралы пайдалы ақпарат береді және сөйлеген кезде табиғирақ дыбыстауға көмектеседі. Төмен жылжып, қазір үйренуді бастау үшін 40-тан астам әліпбидің ішінен таңдаңыз.

kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
a - Ana
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ă
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
î / î din a
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
be / bî - Barbu
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
e - Elena
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
i - Ion
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
î / î din i
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
je / jî - Jiu
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
o - Olga
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
pe / pî - Petre
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
kü / chiu
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
șe / șî
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
te / tî - Tudor
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
țe / țî
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
u - Udrea
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ics - Xenia
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
igrec / i grec
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr