Дата:
Тестке кеткен убакыт::


Sat Jun 03, 2023

Тест 1

Негизги жана өркүндөтүлгөн аралаштыруу

0/10

Бир сөздү басыңыз
1. мен жана сен
ਅਤੇ ਤੂੰ   See hint
2. бир, эки, үч
3. Бөбөк какао жана алма ширесин жакшы көрөт.
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।   See hint
4. Идиштер кир.
ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।   See hint
5. Мен аэропортко барышым керек.
ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।   See hint
6. Чочконун этин жакшы көрөсүңбү?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?   See hint
7. Автобус аялдамасы кайда?
ਬੱਸ ਕਿਥੇ ਹੈ?   See hint
8. Сепил кайда?
ਮਹਿਲ ਹੈ?   See hint
9. Күндөн коргоочу кремди өзүң менен алып ал.
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ   See hint
10. Мага бургу жана бурагыч керек.
ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   See hint