Тест 1Дата:
Тестке кеткен убакыт::
Score:


Mon May 27, 2024

0/10

Бир сөздү басыңыз
1. мен жана сен
私と   See hint
2. бир, эки, үч
いち に   See hint
3. Бөбөк какао жана алма ширесин жакшы көрөт.
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. Идиштер кир.
汚れて います   See hint
5. Мен аэропортко барышым керек.
行きたいの です が   See hint
6. Чочконун этин жакшы көрөсүңбү?
好き です か   See hint
7. Автобус аялдамасы кайда?
どこ です か   See hint
8. Сепил кайда?
どこ です か   See hint
9. Күндөн коргоочу кремди өзүң менен алып ал.
持って いきなさい   See hint
10. Мага бургу жана бурагыч керек.
ねじ回しが 要ります   See hint