Тест 1Дата:
Тестке кеткен убакыт::
Score:


Sun Jun 23, 2024

0/10

Бир сөздү басыңыз
1. мен жана сен
I you   See hint
2. бир, эки, үч
one, , three   See hint
3. Бөбөк какао жана алма ширесин жакшы көрөт.
The child cocoa and apple juice.   See hint
4. Идиштер кир.
The are dirty.   See hint
5. Мен аэропортко барышым керек.
would like to go to the airport.   See hint
6. Чочконун этин жакшы көрөсүңбү?
Do like pork?   See hint
7. Автобус аялдамасы кайда?
is the bus stop?   See hint
8. Сепил кайда?
Where is castle?   See hint
9. Күндөн коргоочу кремди өзүң менен алып ал.
Take some lotion with you.   See hint
10. Мага бургу жана бурагыч керек.
need a drill and a screwdriver.   See hint