© SeanPavonePhoto - Fotolia | City of Seoul Korea

Mësoni gjuhën koreane falas

Mësoni gjuhën koreane shpejt dhe lehtë me kursin tonë të gjuhës ‘Koreanisht për fillestarët’.

sq Shqip   »   ko.png 한국어

Mësoni gjuhën koreane - Fjalët e para
Tungjatjeta! / Ç’kemi! 안녕! annyeong!
Mirёdita! 안녕하세요! annyeonghaseyo!
Si jeni? 잘 지내세요? jal jinaeseyo?
Mirupafshim! 안녕히 가세요! annyeonghi gaseyo!
Shihemi pastaj! 곧 만나요! god mannayo!

Pse duhet të mësoni koreanisht?

Mësimi i gjuhës koreane sjell shumë përparësi. Njohja e gjuhëve të huaja mund të na ndihmojë të kuptojmë botën dhe kulturat e ndryshme më mirë. Korea është një vend me një histori të pasur dhe një kulturë unike që mund të kuptohet më thellë përmes gjuhës. Gjuha koreane është unike dhe interesante. Mësimi i gjuhës koreane na ofron mundësinë të shohim letërsinë e pasur koreane dhe poezinë, e cila ofron një perspektivë unike në botë. Gjuha koreane është gjithashtu çelësi për të kuptuar muzikën K-pop dhe dramat K, të cilat janë të njohura në mbarë botën. Koreanishtja për fillestarët është një nga mbi 50 paketat e gjuhëve falas që mund të merrni nga ne. ’50LANGUAGES’ është mënyra efektive për të mësuar koreanisht online dhe falas. Materialet tona mësimore për kursin Koreane janë të disponueshme si në internet ashtu edhe si aplikacione për iPhone dhe Android.

Mësimi i gjuhës koreane mund të jetë i dobishëm për trurin tuaj. Studimet tregojnë se mësimi i gjuhëve të huaja mund të përmirësojë aftësitë kognitive, përfshirë kujtesën, koncentrimin dhe zgjidhjen e problemeve. Mësimi i gjuhës koreane mund të ofrojë një sfidë mendore që nxit zhvillimin kognitiv. Korea është një fuqi ekonomike e rëndësishme. Njohja e gjuhës koreane mund të hapë mundësi biznesi në Kore, e cila është një gigant teknologjik dhe ka një industri të fortë. Gjithashtu, kompanitë koreane janë të pranishme në mbarë botën, duke rritur vlerën e njohjes së gjuhës koreane. Me këtë kurs ju mund të mësoni koreanisht në mënyrë të pavarur - pa mësues dhe pa shkollë gjuhësore! Mësimet janë të strukturuara qartë dhe do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja.

Njohja e gjuhës koreane mund të përmirësojë përvojën tuaj turistike. Korea është një destinacion i popullarizuar për turistët me shumë atraksione kulturore dhe natyrore. Njohja e gjuhës mund të ju ndihmojë të merrni një kuptim më të thellë të kulturës lokale dhe të kuptoni zakonet koreane. Gjuha koreane është gjithashtu çelësi për të kuptuar kulturën dhe shoqërinë koreane. Mësimi i gjuhës koreane mund të ndihmojë në kuptimin e më të thellë të mënyrës së jetesës koreane, vlerave dhe normave shoqërore. Mësoni shpejt koreanisht me 100 mësime të gjuhës koreane të organizuara sipas temës. Skedarët audio MP3 për mësimet u folën nga folës koreanë vendas. Ato ju ndihmojnë të përmirësoni shqiptimin tuaj.

Mësimi i gjuhës koreane mund të rrisë vetëbesimin tuaj. Të zotërosh një gjuhë të re është një arritje e madhe. Kjo mund të rrisë vetëbesimin tuaj, të përmirësojë aftësitë tuaja komunikuese dhe të sjellë kënaqësi personale. Pra, mësimi i gjuhës koreane është një mundësi e shkëlqyer për rritjen personale dhe zhvillimin profesional. Përveç fitimit të njohjes së një gjuhe të re, do të fitoni një kuptim më të mirë të kulturës koreane, do të zhvilloni aftësitë tuaja kognitive dhe do të hapni mundësi të reja për biznes dhe udhëtim.

Edhe fillestarët koreanë mund të mësojnë koreanisht në mënyrë efikase me ’50 GJUHË’ përmes fjalive praktike. Fillimisht do të njiheni me strukturat bazë të gjuhës. Shembuj të dialogëve ju ndihmojnë të shpreheni në një gjuhë të huaj. Nuk kërkohet njohuri paraprake.

Edhe nxënësit e avancuar mund të përsërisin dhe konsolidojnë atë që kanë mësuar. Ju mësoni fjali të sakta dhe të shpeshta dhe mund t’i përdorni menjëherë. Do të jeni në gjendje të komunikoni në situatat e përditshme. Përdorni pushimin tuaj të drekës ose kohën në trafik për të mësuar disa minuta koreanisht. Ju mësoni në lëvizje si dhe në shtëpi.