© Allard1 | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[aː] - Anton
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[deː] - Dirk
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[eː] - Eduard
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[i] - Izaak
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[kaː] - Karel
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[oː] - Otto
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[peː] - Pieter
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[y] - Utrecht
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[veː] - Victor
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias