© Niserin | Dreamstime.com

वर्णमाला जाणून घ्या Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ऑनलाइन परदेशी अक्षरे वाचायला आणि बोलायला शिका. ४० पेक्षा जास्त अक्षरे उपलब्ध आहेत.

तुम्ही शिकत असलेल्या भाषेत तुम्हाला वाचायचे आणि लिहायचे असेल तर शिकण्यासाठी अक्षरे आवश्यक आहेत. ते भाषांमधील अक्षरांच्या आवाजावर उपयुक्त माहिती देतात आणि तुम्ही बोलता तेव्हा तुम्हाला अधिक नैसर्गिक आवाज येण्यास मदत करतात. खाली स्क्रोल करा आणि आता शिकणे सुरू करण्यासाठी 40 पेक्षा जास्त वर्णमाला निवडा.