चाचणी 1तारीख:
चाचणीसाठी घालवलेला वेळ::
Score:


Mon Jul 15, 2024

0/10

एका शब्दावर क्लिक करा
1. एक
2. मी आणि तू
I you   See hint
3. एक, दोन, तीन
one, , three   See hint
4. बाळाला कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो.
The child cocoa and apple juice.   See hint
5. भांडी-कुंडी घाण झाली आहेत.
The dishes dirty.   See hint
6. मला विमानतळावर जायचे आहे.
would like to go to the airport.   See hint
7. तुला डुकराचे मांस आवडते का?
Do you pork?   See hint
8. बस थांबा कुठे आहे?
is the bus stop?   See hint
9. किल्लेमहाल कुठे आहे?
Where the castle?   See hint
10. बरोबर सनस्क्रीन लोशन घे.
Take some lotion with you.   See hint